İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ane Yapı Logo
Ane Yapı http://www.aneyapi.com/admin/uploads/kurumsal/Ane_Firma-Katalogu-4.jpg

Firmamız her türlü inşaat faaliyetlerini kalite politikasını dikkate alarak en iyi düzeyde yürütürken çalışanların sağlığı ve güvenliğinin eksiksiz korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini hedeflemektedir.

- Bu koşullar altında aşağıdaki hususların teminini ve yapılması olmazsa olmazımızdır.

- İşçi Sağlığı ve Güvenliği için tehdit oluşturacak olan unsurların ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için en önce gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

- İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

- İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm çalışanlara, bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler verilmesini sağlamak,

- İşçi Sağlığı ve Güvenliği kapsamında “sıfır iş kazası” hedefimize ulaşmak için her daim gayret göstermek ve birlikte çalıştığımız Taşeronlarımızın da bu konuda gayret göstermelerini sağlamak.

Ane Yapı Background Ane Yapı Background